Loading color scheme

Ogłoszenia

  1. Spotkanie organizacyjne dla uczestników Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę odbędzie się dzisiaj, w salce parafialnej, o godz. 14.00.
  2. W sobotę o godz. 20.00 – zapraszamy na nabożeństwo fatimskie.
  3. W przyszłą niedzielę – kolekta inwestycyjna na ocieplenie ścian plebanii.
  4. Polecamy nowy nr Pielgrzyma.
  5. W minionym tygodniu odeszli z naszej parafii do wieczności: + Agnieszka Stępnakowska, + Helena Kartoszyńska, + Cecylia Płotka, + Tomasz Miazga, + Helena Rudnik. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

Wsparcie na remonty w parafii:

Konto parafialne: PKO Bank Polski SA, Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bytowie nr rachunku: 08 1020 4708 0000 7102 0055 0558     

Deklaracja „Fiducia supplicans” o znaczeniu duszpasterskim błogosławieństw, opublikowana w Watykanie 18 grudnia br. przez Dykasterię Nauki Wiary Deklaracji - wyjaśnienie Rzecznika Episkopatu Polski w związku z wątpliwościami wiernych dotyczącymi znaczenia błogosławieństwa osób będących w związkach nieregularnych:

”Nie jest to dokument o nauczaniu Kościoła o małżeństwie i rodzinie, ale raczej o właściwym rozumieniu słowa ‘błogosławieństwo’. Błogosławieństwo ma sens wówczas, gdy osoba prosi o nie w dobrej wierze, tzn. pragnie uporządkować swoje życie zgodnie z wolą Bożą wyrażoną w przykazaniach. Błogosławieństwo ma stanowić dla człowieka pomoc i umocnienie w zerwaniu z grzechem i w prowadzeniu dobrego życia.

Kościół nie ma władzy udzielania błogosławieństwa związkom osób tej samej płci. Ponieważ praktykowanie aktów seksualnych poza małżeństwem, czyli poza nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety otwartym na przekazywanie życia, jest zawsze wykroczeniem przeciwko woli i mądrości Bożej wyrażonej w szóstym przykazaniu Dekalogu, osoby, które znajdują się w takiej relacji, nie mogą otrzymać błogosławieństwa. Odnosi się to w szczególności do osób pozostających w związkach jednej płci. 

Nie istnieje żadna podstawa do porównywania czy zakładania analogii, nawet dalekiej, miedzy związkami homoseksualnymi a planem Bożym dotyczącym małżeństwa i rodziny.

Deklaracja nie wyklucza udzielania błogosławieństwa pojedynczym osobom o skłonnościach homoseksualnych, które przejawiają pragnienie życia w wierności objawionym planom Bożym, tak jak naucza Kościół. Musi jednak dokonywać się ono w sposób prywatny, poza liturgią i bez jakiejkolwiek analogii do obrzędów sakramentalnych.

Dokument podkreśla, że ci, którzy za pośrednictwem Kościoła proszą o Boże błogosławieństwo, są zaproszeni, aby utwierdzali swoje usposobienie pozwalając się prowadzić wierze, dla której wszystko jest możliwe i ufali miłości, która wzywa do przestrzegania Bożych przykazań."

Katecheza eucharystyczna: "Embolizm", "Znak pokoju", "Transsubstancjacja", "Modlitwy eucharystyczne" Katechezy eucharystyczne (ns48.pl)

* Papież Franciszek – w zatroskaniu o zachowanie jedności w przeżywaniu liturgii Mszy św. – wydał przedwczoraj, 16 lipca br., w Rzymie, dokument regulujący używanie rytu przedsoborowego, tzw. „Mszy św. trydenckiej”. Zachęcamy do lektury: Papież Franciszek ustanowił nowe normy dla przedsoborowej liturgii (gosc.pl). Papież nie zezwala na sprawowanie przedsoborowej liturgii w kościołach parafialnych; biskup ma wyznaczyć do tego inny kościół. Decyzja Ojca Świętego jest reakcją na wyniki sondażu przeprowadzonego wśród biskupów. Wyłania się z niego obraz sytuacji, który niepokoi i zasmuca Papieża. Franciszek zauważa, że udostępnienie dawnej liturgii miało służyć jedności Kościoła. Tymczasem pragnienie jedności – jego zdaniem – zostało zlekceważone, a wielkodusznie zaoferowane ustępstwa zostały wykorzystane „do zwiększenia dystansu, umocnienia różnic, tworzenia opozycji, które ranią Kościół i utrudniają jego drogę, wystawiając go na ryzyko podziału”. Zdaniem Papieża Franciszka niektóre sprawy związane z rytem przedsoborowym  potraktowano instrumentalnie, w sposób coraz bardziej nacechowany odrzuceniem nie tylko reformy liturgicznej, ale i Soboru Watykańskiego II. Do tych sytuacji odnosi się Ojciec Święty również w ostatnich katechezach środowych, mówiąc o złudnej pokusie zamknięcia się w niektórych pewnikach zyskanych w minionych tradycjach. Zachęcamy do lektury.

** W naszej diecezji obowiązują „Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży”. W przypadku zauważenia sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu. W naszej parafii jest nią p. Małgorzata Nowak. Dane kontaktowe (katarzynabytow@gmail.com).

Aktualnie brak opublikowanych doniesień.