Loading color scheme

5 grudnia 2021

 1. Dziś obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy duchowej Kościołowi w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Modlimy się za siostry i braci tworzących Kościół Katolicki na Wschodzie. Za tydzień pragniemy wesprzeć ich także materialnie przez zbiórkę do puszek przed kościołem.
 2. Przez Adwent – od poniedziałku do piątku – odprawiamy w kościele parafialnym Roraty o godz. 17.00; w soboty – Msza św. roratnia o godz. 7.00.
 3. W środę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 7.00, 8.30 i 17.00.
 4. W czwartek, 9 grudnia, w kościele św. Filipa Neri po Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się adwentowe spotkanie dla małżeństw i osób samotnych prowadzone przez wspólnotę Domowego Kościoła. Szczegóły na plakacie w gablocie.
 5. W sobotę o godz. 19.30 dodatkowa Msza św., po której nabożeństwo z modlitwą uwielbienia i uzdrowienia.
 6. Polecamy świece wigilijne w cenie 8 i 15 zł; można nabyć także opłatek i sianko na stół wigilijny.
 7. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską; za tydzień prosimy o kolektę inwestycyjną na pokrycie kosztów remontu przedsionka.
 8. Zespół CARITAS dziękuje wszystkim za hojne ofiarowanie potrzebnych rzeczy dla bytowskiego ZOL-u i dla hospicjum na Ukrainie. Dziękujemy także za ofiary zebrane do puszek 14 listopada na Kościół w Libanie – zebraliśmy 4.068 zł oraz za wsparcie – na prośbę Episkopatu – migrantów z granicy polsko-białoruskiej; na ten cel zebraliśmy 4.271 zł.

W minionym tygodniu odszedł do wieczności: + Zbigniew Hirniak. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

W Kościele powszechnym rozpoczął się czas Synodu, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. W piątek, 22 października biskup pelpliński Ryszard Kasyna rozpoczął diecezjalny etap tego czasu rozeznawania, który dla nas wszystkich może być czasem refleksji, co mówi Bóg w Kościele i do Kościoła. Pomódlmy się zatem o błogosławione owoce synodu: 
„Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.” 

Z Listu Episkopatu: SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA

 1. Tydzień temu papież Franciszek rozpoczął uroczyście XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu:  komunia, uczestnictwo, misja”. Synod to narzędzie, którym Kościół posługuje się praktycznie od swoich początków. Apostołowie zbierali się razem, aby podejmować decyzje pod tchnieniem Bożego Ducha (por. Dz15,1-33). Potem przez wiele wieków następcy Apostołów – biskupi – gromadzili się na synodach, by rozeznawać, jaka jest wola Boża względem Kościoła. Przez wieki synody były podstawowym sposobem podejmowania kościelnych decyzji.

 2. Tym razem papież Franciszek pragnie, aby w synodalnym doświadczeniu uczestniczyli nie tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą rozeznania woli Bożej zaprasza wszystkich – bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana. W ten sposób budują Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Kościół, za który są współodpowiedzialni. Samo słowo „synod” oznacza podążanie wspólną drogą. Synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała miejsce faza diecezjalna, w przyszłym roku kontynentalna, a wreszcie w 2023 – powszechna. Jednak papież Franciszek chce, aby styl wspólnotowego rozeznawania stał się stałą praktyką Kościoła.

 3. Synodalne podejście musi zachowywać wrażliwość na włączenie do rozmowy wszystkich, nie wiadomo bowiem, przez kogo Duch Święty zechce przemówić. On „wieje kędy chce” (por. J 3,8). Cierpliwość w słuchaniu i gotowość do nawrócenia, czyli nie tylko do zmiany własnych przekonań, ale do przemiany serca, są w takiej wspólnej drodze nieodzowne. Tym właśnie synodalny styl podejmowania decyzji różni się zarówno od władzy absolutnej, gdzie rację ma sprawujący władzę, jak i od demokracji, gdzie zwycięża ten, kto jest w stanie zdobyć choćby minimalną większość. W Kościele rację ma Duch Święty, a wszystkie ludzkie struktury władzy muszą służyć temu, by rozpoznać Jego tchnienie i mu się poddać.

Konto parafialne: PKO Bank Polski SA, Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bytowie nr rachunku: 08 1020 4708 0000 7102 0055 0558  

* W związku z trwającą pandemią COVID-19 i brakiem skutecznego lekarstwa, zachęcamy do podejmowania akcji szczepień. Tę zachętę kieruje do nas również Ksiądz Biskup Diecezjalny. Pomimo, że szczepienia nie są co do zasady obowiązkiem moralnym, jednak należy na nie spojrzeć w świetle piątego przykazania Bożego i w duchu odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Przykład w tej kwestii dał nam również Papież Franciszek.

** Papież Franciszek – w zatroskaniu o zachowanie jedności w przeżywaniu liturgii Mszy św. – wydał przedwczoraj, 16 lipca br., w Rzymie, dokument regulujący używanie rytu przedsoborowego, tzw. „Mszy św. trydenckiej”. Zachęcamy do lektury: Papież Franciszek ustanowił nowe normy dla przedsoborowej liturgii (gosc.pl). Papież nie zezwala na sprawowanie przedsoborowej liturgii w kościołach parafialnych; biskup ma wyznaczyć do tego inny kościół. Decyzja Ojca Świętego jest reakcją na wyniki sondażu przeprowadzonego wśród biskupów. Wyłania się z niego obraz sytuacji, który niepokoi i zasmuca Papieża. Franciszek zauważa, że udostępnienie dawnej liturgii miało służyć jedności Kościoła. Tymczasem pragnienie jedności – jego zdaniem – zostało zlekceważone, a wielkodusznie zaoferowane ustępstwa zostały wykorzystane „do zwiększenia dystansu, umocnienia różnic, tworzenia opozycji, które ranią Kościół i utrudniają jego drogę, wystawiając go na ryzyko podziału”. Zdaniem Papieża Franciszka niektóre sprawy związane z rytem przedsoborowym  potraktowano instrumentalnie, w sposób coraz bardziej nacechowany odrzuceniem nie tylko reformy liturgicznej, ale i Soboru Watykańskiego II. Do tych sytuacji odnosi się Ojciec Święty również w ostatnich katechezach środowych, mówiąc o złudnej pokusie zamknięcia się w niektórych pewnikach zyskanych w minionych tradycjach. Zachęcamy do lektury.

*** Od czerwca ubiegłego roku obowiązują w naszej diecezji „Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży”. W przypadku zauważenia sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu. W naszej parafii jest nią p. Małgorzata Nowak. Dane kontaktowe (katarzynabytow@gmail.com).

Aktualnie brak opublikowanych doniesień.