Loading color scheme

Małżeństwo

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa: 

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:
przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,
przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska (roczna lub skrócona),
przygotowanie bezpośrednie - katecheza przedślubna - po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej (obejmuje rozmowę z duszpasterzem oraz konsultację w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego*).

Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Wymagane są  następujące dokumenty: 
- aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych.
- świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej.
- dowody osobiste narzeczonych.

- świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
- dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
- w przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia)
- jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny, przedstawiają stosowny dokument, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

Bezpośrednio do dnia ślubu przygotowują spotkania z duszpasterzem. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia dotyczące znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa oraz liturgia tego sakramentu.

Ważnym elementem jest Sakrament Pojednania – narzeczeni powinni przystąpić do niego dwukrotnie: na początku podjętych przygotowań oraz w przeddzień ślubu. 

*Konsultacja w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego: 
- to trzy spotkania pary narzeczonych z Doradcą Życia Rodzinnego (p. Małgorzata Nowak – tel. 603 052 441)
- należy zaplanować tak, aby zakończyły się najpóźniej trzy miesiące przed ślubem
- spotkania odbywają się w odstępie co najmniej trzech tygodni
- na pierwsze ze spotkań należy umówić się telefonicznie
- narzeczeni otrzymują materiały dydaktyczne