Loading color scheme

Chrzest św.

W naszej parafii sakrament Chrztu Świętego jest udzielany podczas Mszy św.:
               w  II niedzielę miesiąca o godz. 13:00 
               w  IV sobotę miesiąca o godz. 18:00

 

W chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać sakramentalnego obmycia wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26).
Zgodnie z wiarą chrześcijańską obrzęd ten ma znaczenie wcielenia w Chrystusa jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i łączy z Ludem Bożym Nowego Przymierza.
Typowy obrzęd chrztu w chrześcijaństwie sprawowany jest w imię Trójcy Świętej: Ojca i Syna i Ducha Świętego – na polecenie samego założyciela Chrystusa (Mt 18,18-20)

Dokumenty do Sakramentu Chrztu Świętego:
1) akt urodzenia Dziecka z USC,
2) akt ślubu kościelnego Rodziców dziecka,
3) dane Rodziców dziecka,
4) świadectwa moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w parafii ich zamieszkania,
5) dane Rodziców Chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,
* jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest Dziecka z Parafii miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu. 
Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatę - matka chrzestna.
Informacje nt. chrztu osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.